(dla)WIĘZI - projekt kulturalny dla 2 pokoleń ma charakter długoterminowy, bo obejmuje dwa lata. Tak o projekcie mówi Monika Kula - koordynatorka: idea narodziła się podczas zeszłorocznego pleneru malarskiego, zorganizowanego przy okazji projektu Stowarzyszenia Jarocin XXI - "Wesele - intertekstualny obraz i dialog", kiedy to uczestnikami okazały się osoby reprezentujące różne pokolenia i wspaniale ze sobą współpracujące.

Projekt ma na celu zbliżyć ludzi należących do różnych pokoleń, spowodować lepsze rozumienie siebie wzajemnie i zachęcenie do wspólnego, twórczego działania. We współczesnym świecie uwidocznił się problem wyobcowania starszych osób. Więzi międzypokoleniowe słabną, ponieważ nie przebywamy ze sobą, nie rozmawiamy i nie rozumiemy siebie nawzajem. Poprzez długoterminową współpracę na wielu płaszczyznach "seniorów" z "juniorami", chcemy doprowadzić do porozumienia i twórczej wymiany poglądów i doświadczeń. Organizatorem jest Stowarzyszenie Jarocin XXI.

Na okres maj 2011 - grudzień 2012 Stowarzyszenie otrzymało dotację w kwocie 136.000 zł z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa. W ramach zadania odbywać się będą m.in. zajęcia plastyczne, zajęcia teatralne, spotkanie z językoznawcą i psychologiem, koncerty i projekcje filmowe.

Projekt uzyskał również wsparcie finansowe z budżetu Gminy Jarocin. Partnerami przy realizacji są Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Muzeum Regionalne w Jarocinie. W realizacji projektu pomaga Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz wolontariusze Stowarzyszenia Jarocin XXI.


Zapraszamy do obejrzenia filmu dokumentalnego podsumowującego Projekt - tutaj.


© 2011-2012  Stowarzyszenie Jarocin XXI

Webadmin: JaMic