Strona główna
O nas
Działalność
Kino Echo
Jarociński Kongres Kultury
 
Jarociński Kongres Kultury - podsumowanie projektu
Moje miasto - a w nim...

podsumowanie projektuaktualnościceleplanowane działaniaZakończył się 3 letni program Jarocińskiego Kongresu Kultury! Przedstawiamy Państwu efekty, które wspólnie udało nam się osiągnąć. Zakończenie projektu nie oznacza końca wszystkich działań gdyż niektóre z nich nadal będą trwały. Dziękujemy wszystkim, którzy włączali się czynnie w działania kongresu! Bez Was wiele elementów, inicjatyw nie odbyło się w takim kształcie, z taką energią i rezultatem!

Niżej przestawiamy to co udało nam się wypracować:
  1. Opracowanie raportu z badań, który stanowi punkt odniesienia działań i decyzji w sferze kultury.
  2. Finalny efekt projektu: rekomendacje do polityk kulturalnych samorządów to gotowe narządzie samorządom do przyjęcia dokumentu będącego zbiorem zasad i kierunków działania.
  3. Współtworzenie partycypacyjnego domu kultury w oparciu o potencjał biblioteki i organizacji pozarządowych (wykorzystano rekomendacje kongresu).
  4. Włączenie w organizację działań pozamuzycznych i muzycznych lokalnych podmioty i animatorów kultury przy wsparciu i zaangażowaniu agencji organizującej Jarocin Festiwal.
  5. 7 spotkań Kongresu - łączenie dyskusji ze szkoleniami, konsultacjami i warsztatami.
  6. Praca grup tematycznych (4 grupy).
  7. Portal internetowy koordynujący i informujący o wydarzeniach kulturalnych.
  8. 7 imprez współtworzonych przez rozmaite podmioty jako imprezy wspólne.
  9. Program wolontariatu w kulturze.
Stowarzyszenie Jarocin XXI wraz z partnerami Powiatem Jarocińskim, Południową Oficyną Wydawniczą, Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Jarocin, Muzeum Regionalnym w Jarocinie, Fundacją 750-lecia Jarocina i Regionalnym Obserwatorium Kultury przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza rozpoczyna realizację projektu Jarociński Kongres Kultury. Z przyjemnością informujemy, że projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG w ramach programu "Obywatele dla demokracji", którego operatorem jest Fundacja Batorego. 234 tys. przeznaczonych zostanie na ponad dwuletnie działania w obrębie kształtowania polityki kulturalnej.

Projekt zakłada powstanie szerokiego forum dyskusyjnego na temat polityki kulturalnej władz lokalnych (Powiat Jarociński, Gminy Jarocin, Jaraczewo, Kotlin, Jarocin, Żerków). Włączenie w procesy decyzyjne w tym zakresie mieszkańców, podmioty kultury (instytucje i organizacje pozarządowe działające w zakresie kultury) i władze regionalne. Projekt stawia sobie za cel wypracowanie trwałego modelu współpracy i współdecydowania władz, odbiorców i animatorów kultury.

Aby wypracować program współpracy w zakresie kształtowanie polityki kulturalnej, który będzie skutecznie działał przez dłuższy czas powołanie Jarocińskiego Kongresu Kultury (jako zbioru złożonego z decydentów - władz samorządowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i firm działających na polu kultury i mieszkańców) konieczne jest kompleksowe zbadanie aktualnej sytuacji i oczekiwań. Skąd pierwszy etap, który właśnie się rozpoczyna- badania: do których zaprosimy zarówno kreatorów życia kulturalnego, jego recenzentów jak i odbiorców.

Badania ruszają już w kwietniu, mamy nadzieję, na ciekawe wnioski i temat do dyskusji Kongresu.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.


eeagrants.org batory.org.pl pcyf.org.pl jarocin21.jarocin.info powiat-jarocinski.pl www.gj.com.pl bibliotekajarocin.pl muzeumjarocin.pl facebook.com/Fundacja750LeciaJarocina rok.amu.edu.pl
   © Stowarzyszenie Jarocin XXIpolityka cookieswebmaster: JaMic 1999-2024